Toisille vuokratyö on kirosana ja toisille taas pelastus. Itse 15 vuotta henkilöstöpalvelualalla töitä paiskineena olen nähnyt vuokratyön monet kasvot. Suurimman osan urastani olen työskennellyt isoissa alan yrityksissä ja ollut mukana todistamassa alan hurjaa kasvua.

Milloin vuokratyötä sitten tarvitaan ja miksi se on toisinaan oikea valinta?

Vuokratyön käyttöön voi olla yrityksen näkökulmasta montakin hyvää syytä. Loma- ja muut sijaisuudet, tuotannon yllättävät kasvupiikit sekä eri sesongit saattavat aiheuttaa henkilöresurssien lisätarvetta.Tuossa nyt jokunen esimerkki.

Varsinkin yksityisyrittäjien ja mikroyritysten näkökulmasta henkilöstön tilapäinen vuokraus madaltaa roimasti kynnystä kasvattaa henkilöstön määrää. Usein varsinkin pienyrittäjältä saattaa puuttua sekä aikaa eikä osaamista rekrytointien tekemiseen. Pitää huolehtia mm. vakuutuksista, ilmoittautua työnantajaksi, hoitaa palkanlaskenta jne. Paljon paperityötä ja samalla pitäisi keskittyä omaan liiketoimintaan. Sanoisin että osaamisen puute on suurin syy ulkopuolisen avun tarpeeseen yrityksen henkilöstöasioissa. Jos tätä apua henkilöstöpalveluyrityksiltä ei olisi saatavilla, jäisi liiketoiminnan kasvattaminen monella yrittäjällä tekemättä ja sitä kautta uusia työpaikkoja ei syntyisi. Kun yksityisyrittäjä tai mikroyritys saavat ulkopuolisen ammattilaisen apua, on jatkossa huomattavasti helpompi tehdä henkilöstöön ja rekrytointiin liittyviä päätöksiä ja kehittää toimintamalleja.

Isommissa yrityksissä tyypillinen tilanne on esimerkiksi vuosittainen sesonki johon tarvitaan lyhyeksi aikaa kymmeniä jopa satoja työntekijötä ja tällöin vuokratyön käyttäminen on usein tarpeellista, sillä se säästää yrityksen omia resursseja huomattavasti. Julkisesti kaikki alan yritykset peräänkuuluttavat eettisiä arvoja, yhteiskuntavastuuta ja lupaavat toimia alan yleisiä ehtoja, työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia noudattaen. Näinei kuitenkaan aina ole. Alalla tapahtuu paljon väärinkäytöksiä ja työehtosopimuksia ”tulkitaan” väärin, joskus jopa ihan tietoisesti.

Olen huomannut että toimintamalleja vuokratyön suhteen on yhtä paljon kuin alan yrityksiäkin. Tämä näkyy usein erityisesti alan franchiseyritysten toiminnassa. Emoyhtiö luo yrittäjilleen yhteiset säännöt ja prosessit, joita tulee noudattaa, mutta toteutus onkin paikallisesti jotain aivan muuta. Sairausajan palkkoja jätetään maksamatta vedoten yrityksen omiin sääntöihin, keikkatyöntekijöitä painostetaan ja työnhakijoita kalastellaan töihin lupaamalla vakituista työtä vaikka asiakas ei olisi lainkaan tälläisestä puhunut. Kun sitten työsuhde päättyy, työnantaja vetoaa asiakkaan tilauksen lopettamiseen ja työntekijä jää ihmettelemään mitä tapahtui ja miksi.

Tämän takia meidän alan toimijoiden vastuulla on selvittää asiakkaaltamme keikkatyön tai määräaikaisuuden oikeat perusteet ja onko niitä edes olemassa? Haluan painottaa, että nämä edellä mainitut seikat ovat ääritapauksia ja kaikki alan toimijat eivät tietenkään toimi näin. Vuokratyö kuitenkin puhututtaa aina ja väärintoimijat luovat huonoa mainetta koko toimialaa kohtaan. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää nostaa esille myös vuokratyön hyviä puolia ja me toimijat jotka teemme työtämme lain ja eettisten arvojen mukaisesti on syytä ottaa huomioon toimintamme läpinäkyvyys kaikessa tekemisessämme. Kun yrityksessä on todellinen ja oikea rekrytointitarve olemassa, lähdetään siihen etsimään sopivaa palveluntarjoajaa. Tähän kannattaa käyttää aikaa, eikä tehdä hätiköityjä paniikkiratkaisuja,
”that will bite you in the ass”, niin kuin sanotaan… Palveluntarjoajia on ääretön määrä ja siksi seuraavat asiat kannattaa ottaa valinnassa huomioon:

1. Minkälaisia työsopimuksia palveluntarjoaja tekee työntekijöilleen

2. Minkälainen työterveyshuolto työntekijöille on järjestetty

3. Onko palveluntarjoajan toiminta läpinäkyvää

4. Noudattaako palveluntarjoaja vähintäänkin alan yleisiä ehtoja
5. Miten työhyvinvointi ja muut henkilöstöön liittyvät asiat on hoidettu

6. Jakaako palveluntarjoaja samoja eettisiä ja yhteiskunnallisia arvoja kun teidän yrityksenne

Tässä vain muutama esimerkki.

Okay, sopivat palveluntarjoajat ovat löytyneet! Tässä kohtaa pyydetään eri palveluntarjoajilta tarjouksia ja tarkastellaan hinnoittelua ja muita sopimusehtoja. Yhteistyösopimukseen kannattaa merkitä yksityiskohtaisesti ja tarkasti mahdollisimman moni asia, jotta yhteistyön alettua ei jää epäselvyyksiä kuka vastaa ja huolehtii mistäkin. Sitten kysytään se monia ihmisiä askarruttava kysymys, josta myös somessa eniten kritisoidaan. Miksi ja milloin vuokratyö on työntekijälle kannattavaa ja järkevää? Tähän minulla on helppo vastaus. Vuokratyön kautta moni työntekijä saa jalkansa oven väliin myös sellaisiin yrityksiin joihin ei muuten välttämättä pääsisi. Lisäksi henkilöstöpalvelualan yrityksen palkkalistoilla oleva työntekijä ei saa vain yhtä mahdollisuutta, vaan vähintäänkin niin monta kuin kyseisellä yrityksellä on asiakkaita. Tämän monet unohtavat.

Jos työntekijällä on esim. määräajaksi sovittu työrupeama henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta asiakkaalla A ja se päättyy sovitun mukaisesti, on työntekijällä usein todellinen mahdollisuus työllistyä heti uudelleen jollekin toiselle asiakkaalle. Joskus myös määräaikaisuuden aikana asiakkaan tilanne saattaa muuttua niin, että henkilö voidaankin palkata vakinaiseen työsuhteeseen määräaikaisuuden jälkeen.

Paljon kuulee puhuttavan siitä, että kun asiakkaan tilaus päättyy, niin työntekijänkin työsuhde päättyy. Tämä on tietenkin väärin, laitonta ja äärimmäisen epäeettistä. Tätä kuitenkin tapahtuu. Meitä henkilöstöpalvelualan yrityksiä koskevat samat työlainsäädännön- ja työehtosopimusten pykälät kuin muitakin yrityksiä. Tässä ei ole poikkeuksia!

Entä sitten keikkatyöntekijät eli ns. tuntityöntekijät? Heitäkin tarvitaan ja tähänkin tarpeeseen löytyy juuri se oma joukkonsa työntekijöitä. Moni ajattelee, että keikkalainen tekee keikkatyötä pelkästään pakon sanelemana.

Tämä ei pidä paikkaansa. Ainakaan minä en ole koskaan pakottanut ketään tekemään yhtään mitään työtä. Kyllä Suomessa saa ihan itse valita tekeekö töitä ja millaisia töitä. Suurin osa keikkalaisista tekee keikkatyötä lisätyönä, eli työskentelee opintojen ohessa, kerää rahaa lomamatkaa tai muuta hankintaa varten tai ihan siitä syystä että haluaa päästä itse valitsemaan milloin ja missä työskentelee.

Toki on myös niitä työntekijöitä jotka etsivät sitä omaa helmi-duuniaan, mutta ennen kuin se löytyy on helppo tehdä keikkatyötä siinä samalla. Keikkatyö mahdollistaa myös sen että pääsee tutustumaan monenlaisiin työnantajiin lyhyenkin ajan sisällä. Itse olen työllistänyt satoja ihmisiä tämän 15 vuoden aikana ja tätä kautta ovat kymmenet keikkalaiset löytäneet vakituisen työpaikan.

Yhteenvetona sanoisin, että vuokratyötä tarvitaan. Tällä hetkellä valitsevan tilanteen takia moni yritys on joutunut laittamaan rekrytointinsa jäihin, mutta lisäresurssien tarve on silti olemassa, jotta tuotanto saadaan taattua ja päästään taas uuteen nousuun. Kun tilanne taas normalisoituu ja saamme talouden kasvuun, rekrytoinnitkin saadaan toteutettua ja tätä kautta luotua lisää työpaikkoja. Meidän kaikkien vaan pitää olla tarkkoja siitä kenen kanssa lähdemme yhteistyötä rakentamaan.

Rami Räty